Le Petit Ermite
Gîtes in het magische land van de katharen
Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden 
ALGEMENE VOORWAARDEN “Le Petit Ermite” – Hameau Lavagnac 
(opgesteld op 01-01-2019) -> zie artikel 16 voor de extra voorwaarden die wij hanteren in tijden van een crisis (artikel toegevoegd in april 2020) 
 
1. BOEKINGEN ALGEMEEN 
a. Bij iedere boeking bij Le Petit Ermite gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. 
b. U kunt telefonisch of schriftelijk (per e-mail) boeken, de beiden genoemde wijzen zijn bindend. 
c. De persoon die een vakantieplek bij Le Petit Ermite boekt is hoofdelijk aansprakelijk (ook voor alle anderen die hij/zij aanmeldt). 
d. Wanneer u minderjarig bent, verklaart u dat u toestemming hebt van een ouder of verzorger en verstrekt u daarover informatie ter verificatie. 
e. Le Petit Ermite behoudt zich het recht boekingen te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – te weigeren. 
f. Na ontvangst van uw boeking zal deze binnen 10 dagen schriftelijk bevestigd en gefactureerd worden. Deze bevestiging en factuur dient u na ontvangst op correctheid te controleren. Indien er onjuistheden zijn, dient u deze binnen tien dagen kenbaar te maken. 
g. De Wet Koop op afstand, in het bijzonder de daarin gegeven bedenktermijn van 14 werkdagen, geldt niet voor de toeristische sector wegens het specifieke karakter van de geleverde diensten. Een boeking kan niet worden herroepen op grond van bedenktijd. 
h. Le Petit Ermite berekent alleen een aanbetaling van uw reservering. Indien u rechtstreeks bij ons boekt, betaalt u dus geen boekingskosten. Dit kan afwijken als u via een boekingssite boekt. 
i. Wij verzoeken u bij boekingen die ruim vooraf worden gedaan € 50,- aan te betalen. Dit bedrag is gelijk aan de reserveringskosten die wij inhouden bij voortijdige annulatie (los van de annuleringskosten), maar die bij een verblijf verrekend worden met het totaalbedrag.
j. Het is niet toegestaan het gehuurde aan derden over te dragen. 
 
2. REISDOCUMENTEN EN VERZEKERING 
a. Het is verboden te reizen met een verlopen paspoort of identiteitskaart. Het over de juiste reispapieren beschikken, is te allen tijde uw eigen verantwoordelijkheid. Le Petit Ermite kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 
b. U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering. Le Petit Ermite kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wel of niet verhaald kan worden bij een dergelijke verzekering. 
c. Iedereen die op het terrein van Le Petit Ermite verblijft dien een geldige WA-verzekering te hebben. 
 
3. PRIJS 
a. Le Petit Ermite behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. Bij de boeking wordt u in kennis gesteld van de op dat moment geldende prijs. Deze wordt vermeld op de reserveringsbevestiging/factuur en is bindend. 
b. Indien u via een extern boekingskantoor boekt, kunnen prijzen iets afwijken, deze zijn vanwege extra boekingskosten soms iets duurder. U heeft geen recht om over de prijs te reclameren wanneer u via een extern bureau bij ons geboekt heeft. 
c. Fouten, verschrijvingen of vergissingen met betrekking tot de door Le Petit Ermite aangeboden accommodaties binden Le Petit Ermite niet. Tussentijdse wijzigingen in gegevens kunnen gemaakt worden en steeds is de prijsinformatie op de website leidend op het moment van boeking bij Le Petit Ermite. 
d. Tarieven zijn exclusief toeristenbelasting en inclusief bedlinnen, handdoeken en de eindschoonmaak. 
 
4. HUURPERIODE, AANKOMST EN VERTREK 
a. De huurperiode gaat in op de dag van aankomst. 
Voor de gîtes geldt dat de aankomsttijd na 14.30 uur is en de vertrektijd voor 10.30 uur. Wij vinden het prettig als u uw verwachte aankomsttijd vooraf meldt. 
b. Uitsluitend in overleg kan er afgeweken worden van deze tijden, hetgeen dan uitsluitend geldig is als dit op schrift is vastgelegd. 
c. Gedurende het hoogseizoen worden de gîtes uitsluitend per zeven aansluitende dagen verhuurd. Buiten het hoogseizoen geldt een minimale verhuurtermijn van drie aansluitende dagen. 
 
5. ANNULERING 
a. Het is raadzaam een annuleringsverzekering af te sluiten. 
b. Indien u wilt annuleren, dient u een met reden omkleed verzoek schriftelijk te verstrekken aan Le Petit Ermite. 
• Bij annulering van meer dan 6 weken voor aanvang van de huurperiode, betaalt u 50% van de totale huursom 
• Bij latere annulering betaalt u 100% van de totale huursom. 
c. Bij niet tijdige betaling is Le Petit Ermite gerechtigd de geboekte gîte te annuleren. Conform artikel b van de annuleringsvoorwaarden worden aanbetaalde gelden dan niet terugbetaald. 
d. Indien enige omstandigheid of een situatie van overmacht Le Petit Ermite dwingt tot annulering van de geboekte gîte en een aangeboden alternatief niet door de vakantiegasten wordt aanvaard, zal Le Petit Ermite de reeds betaalde huursom terugbetalen, echter zonder vergoeding van welke schade dan ook. 
e. Indien u via een boekingssite bij ons heeft geboekt en deze boeking niet wordt voltooid, om wat voor reden dan ook, dan is Le Petit Ermite gerechtigd de kosten van de door de tussenpersoon in rekening gebrachte provisie bij u in rekening te brengen.
f. Bij annulatie geldt dat de € 50,- die u als aanbetaling heeft betaald, gelijk zijn aan de reserveringskosten die gewoonlijk verrekend worden met het totaalbedrag van de geboekte vakantieperiode. Deze reserveringskosten worden niet terugbetaald bij annulering.
 
6. AANSPRAKELIJKHEID 
a. Le Petit Ermite aanvaardt GEEN aansprakelijkheid voor: 
– Diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in onze gîtes; 
– Ongevallen die op of rond ons terrein gebeuren of plaatshebben in onze accommodaties; 
– Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur of het uitvallen of sluiten van voorzieningen op het terrein; 
– Ongevallen op het terrein en in onze accommodaties; 
– Letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders, diens kinderen of dieren die zich begeven in of rond de door Le Petit Ermite verhuurde gîtes. 
b. Het gebruik van alle faciliteiten is voor eigen risico van onze gasten. 
c. Gasten zijn aansprakelijk als zij schade aanbrengen aan het gehuurde, het terrein en aan personen die zich op het terrein begeven. 
d. Iedere huurder aanvaart de verantwoordelijkheid voor het gebruik van het terrein en voor alle risico’s die de natuur, de barbecue en onze accommodatie met zich mee kunnen brengen. 
e. Kinderen dienen onder toezicht te staan van hun ouders en ouders zijn ook zelf verantwoordelijk voor activiteiten die kinderen op en rond onze accommodatie ondernemen. Le Petit Ermite aanvaardt ook voor kinderen geen enkele aansprakelijk of verantwoordelijkheid voor ongevallen die zich kunnen voordoen op het terrein. 
f. Indien u afspraken maakt met een gids, verloopt dit buiten Le Petit Ermite om. Le Petit Ermite is niet verantwoordelijk te stellen wanneer dergelijke afspraken door de gids niet nagekomen worden. Dit geldt ook voor externe docenten waarmee afspraken zijn gemaakt die niet worden nagekomen. 
g. In de Pyreneeën kan op sommige momenten een rukwind optreden en daarom wordt gasten bij aanvang van de huurperiode uitgelegd dat de deuren van het gehuurde huisje gesloten moeten worden gehouden of bij opening vastgezet moeten worden met een haak. Huurders zijn aansprakelijk voor schade aan deze deuren, ramen en het gehuurde wanneer zij op dit vlak onachtzaam handelen. 

 7. BETALINGEN 
a. Binnen tien dagen na facturatie moet 50% van het factuurbedrag overgemaakt worden onder vermelding van het factuurnummer, uw naam en aankomstdatum. Na ontvangst van uw betaling wordt uw reservering geregistreerd. 
b. De 50% van het restbedrag dient uiterlijk 6 weken voor aankomst voldaan te zijn. 
c. Gasten die binnen zes weken voor aankomst boeken, dienen het gehele bedrag over te maken. 
d. Bij het niet nakomen van de betalingsplicht wordt de vordering uit handen gegeven aan een gerechtsdeurwaarder en zullen alle met die invordering gepaard gaande kosten voor rekening komen van degene die de vakantie heeft geboekt. 
 
8. MAXIMALE AANTAL PERSONEN 
a. Voor al onze accommodaties geldt dat er telkens een maximaal aantal personen gebruik kan maken van de betreffende accommodatie, hetgeen u vooraf duidelijk is gemaakt. Het is niet toegestaan met meer personen de accommodatie te benutten. 
b. Ook is het niet toegestaan om tenten, caravans of campers op het terrein te plaatsen, niet alleen Le Petit Ermite staat dat niet toe, maar het is ook niet toegestaan vanwege een gemeentelijke verordening om zo het uitzicht mooi te houden vanuit het monumentale kasteel. Le Petit Ermite is in beide gevallen gerechtigd de extra huurders de toegang te weigeren tot het gehuurde. 
c. Onze locatie is niet bereikbaar voor grote voertuigen, zoals grote bussen en campers. Indien u met een groot voertuig rijdt, dient u er rekening mee te houden dat u het voertuig uitsluitend kunt parkeren op een parking in het begin van het dorp en een stukje dient te lopen naar onze locatie. 
 
9. LINNENGOED 
In de gîtes treft u bedlinnen en handdoeken, waarvoor geen extra kosten in rekening gebracht worden. 
 
10. HUISDIEREN NIET TOEGESTAAN 
Gezien het formaat van onze accomodaties en om de rust van andere gasten en de natuur niet te verstoren, is het niet toegestaan een huisdier mee te nemen. 
Op het terrein zijn wel dieren aanwezig. Mensen met allergieën dienen hier rekening mee te houden. 
Als u toch een huisdier meeneemt, is dat voor ons een reden om uw reservering direct te annuleren.
  
11. DE VEGETARISCHE BARBEQUE 
a. Omdat veel van onze cliënten vegetarisch zijn, bevindt zich op ons terrein een vegetarische barbecue-hoek. 
b. Het is niet toegestaan om vlees of vis te bakken op deze barbecue. 
c. In overleg kunt u gebruik maken van de barbecue. Wij verzoeken u veiligheid in acht te nemen en zijn niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen. 
 
12. SCHOONMAKEN 
a. Bij vertrek moeten de gîtes opgeruimd en schoon achtergelaten worden. U dient voor vertrek zelf de afwas te doen en serviesgoed schoon in de daarvoor bestemde kast terug te zetten. U betaalt geen extra kosten voor een eindschoonmaak waarbij wij alles nog even extra goed nalopen en daarom verwachten wij van u dat u het gehuurde netjes achterlaat. 
b. Mocht u het verkiezen om niet aan artikel a. te voldoen dan dient u dit ons te melden en brengen wij u wel schoonmaakkosten in rekening. 
 
13. TOERISTENBELASTING 
a. Het bedrag van de toeristenbelasting maakt geen deel uit van de aangegeven prijs van het verblijf. 
b. Toeristenbelasting wordt door Le Petit Ermite geïnd en doorberekend aan onze gasten. Deze belasting bedraagt enkele euro’s per week per persoon. Het is een heffing die steeds in beweging is en waarvoor het op dat moment geldende tarief bij u in rekening wordt gebracht. 
 
14. OVERIGE 
a. Kinderen mogen geen overlast veroorzaken voor andere gasten en dienen de aanwezige huisdieren van de eigenaren op het terrein niet lastig te vallen. 
b. Het is niet toegestaan om in onze gîtes te roken. Op het terrein mag u wel roken. 
c. Le Petit Ermite staat geen wapens toe op het terrein. Mensen die willen jagen in deze regio zijn dus bij ons niet welkom. 
d. Houd u er rekening mee dat wij geen pinautomaat hebben en dat alle betalingen op het terrein contant verricht moeten worden. 
e. Maaltijden en drankjes genuttigd bij onze Table d’Hotes dienen aan het eind van de maaltijd contant betaald te worden. 
f. Wanneer u bij ons boekt voor een verblijf, beschikken wij over uw persoonsgegevens. In het kader van de Europese verordening gegevensbescherming, welke per 25 mei 2018 van kracht is, melden wij u dat wij deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons aangaat wanneer u een gîte van ons huurt. Gedurende enkele jaren bewaren wij uw gegevens. Mocht u ons hiervoor geen toestemming geven, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. 
 
15. KLACHTEN EN GESCHILLEN 
a. Ondanks onze goede zorgen kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot uw verblijf op “Le Petit Ermite”. U dient deze klacht te allen tijde zelf bij de beheerders te melden, zodat er ter plaatse een oplossing gevonden kan worden. 
b. U heeft geen recht te reclameren bij een situatie van overmacht. Een voorbeeld van overmacht is als er tijdelijk een waterstoring is of wanneer de elektra uitvalt, hetgeen in het Franse berggebied wel eens kan gebeuren. Andere voorbeelden zijn natuurgeweld, stakingen, een uitvallende internetverbinding, werkzaamheden die plaatsvinden in de omgeving zoals bouwwerkzaamheden of wegopbrekingen. 
c. Het voortijdig verlaten van een accommodatie van Le Petit Ermite, of het zelfstandig betrekken van een ander vakantiehuis zonder voorafgaand overleg en wederzijdse overeenstemming, ontslaat Le Petit Ermite ook van iedere verplichting tot schadeloosstelling. 
d. Le Petit Ermite is in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk ten bedrage van de huursom. Gasten die bij ons boeken verklaren zich akkoord met het feit dat Le Petit Ermite nimmer aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele gevolgschade. 
e. Indien er zich andere geschillen voordoen zullen deze voorgelegd worden aan een Franse rechter. 
 
16. Extra Voorwaarde inzake calamiteiten en crisissen 
Voor wat betreft crisissituaties (zoals de Corona-crisis) hanteren wij de volgende voorwaarden: 
a. Onder een crisissituatie verstaan wij: een crisis waarbij mondiaal, nationaal of lokaal reisverboden gelden waardoor u door regelgeving van de overheid niet naar onze plek kunt reizen om vakantie te vieren. 
b. Indien u rechtstreeks heeft geboekt bij “Le Petit Ermite” en zich een crisis voordoet (zoals beschreven bij 16.a), of indien u rechtstreeks boekt bij “Le Petit Ermite” terwijl er een crisis gaande is en het niet zeker is dat u op de geboekte datum kunt reizen, hanteren wij een gratis mogelijkheid tot omboeken. U kunt in dat geval uw vakantieweek verplaatsen (binnen een termijn van één jaar na de crisis) naar een ander moment. Indien tarieven voor het vakantieverblijf in die nieuwe periode geïndexeerd zijn, kunt u zonder extra kosten van verhoging genieten van een vakantie op ons terrein voor gewoon het afgesproken tarief. U dient er wel rekening mee te houden dat dat alleen kan op een moment waarop er geen andere reserveringen zijn. 
c. Artikel 16.b geldt dus ook voor mensen die graag rechtstreeks bij “Le Petit Ermite” een vakantie willen boeken (ten tijde van de crisis) en hopen dat de crisis over zal zijn op het moment van hun boeking. Mocht de crisis dus op dat moment niet over zijn, dan kan kosteloos uw verblijf verplaatst worden naar een moment dat binnen een termijn ligt van één jaar na de crisis. U dient er wel rekening mee te houden dat dat alleen kan op een moment waarop er geen andere reserveringen zijn. 
d. Indien u niet rechtstreeks heeft geboekt bij “Le Petit Ermite”, gelden de voorwaarden zoals deze beschreven zijn door de intermediair of operator waarvan u gebruik heeft gemaakt bij de boeking. Dit kan soms enige extra kosten voor u meebrengen voor wat betreft annulering of omboeking. 
 
Le Petit Ermite, 1000 Chemin d’Axat, Hameau Lavagnac, 11140 Puilaurens-Lapradelle – N° Siret : 841.473.119.00011

“Le Petit Ermite”
Gîtes
 
Jean en Monique Hendriks 
1000 Chemin d’Axat
11140 Lavagnac 
Lapradelle-Puilaurens 
France 
 
Tel: 0033-780540166 
info@moniquehendriks.nl